SERTİFİKA EDİNEBİLECEĞİNİZ
Bronz Serfitikası

Hayat kurtarmaya yardım etmek için temel eğitimi ile temek ilk yardım eğitimi görmüş ve eğitim sonunda başarılı olan kişilerdir.

Bunlar; havuzda güvenliği sağlamaya, harici kalp masajı ve yapay solunum uygulamaya su üstü arama kurtarma ile ilk yardım uygulamalarını Federasyonun eğitim standartları ve programı çerçevesinde yapmaya yetkili ve sorumludur.

İlk Yardım Uygulamaları
 1. Solunum ve dolaşım sistemleri
 2. Ağızdan suni solunum pratikleri ( manken üzerinde)
 3. Burundan suni solunum pratikleri (manken üzerinde)
 4. Suni solunum aparatı ve kullanım metodu
 5. Kalp masajı için göğüs kafesi üzerinden mevki bulma pratikleri (manken)
 6. Suni solunum ve kalp masajı pratikleri (manken üzerinde)
 7. Suni solunum ve kalp masajı devreleri
 8. Baygın kazazede yerden kaldırma usulleri ve pratikleri
 9. Baygın kazazede yan çevirme usulleri ve pratikleri
 10. Göğüs üzerinden tek kol tutarak taşıma ve pratikleri
 11. Kazazede sarma ve örtme usulleri ve pratikleri
 12. Kazazede taşıma usulleri ve pratikleri
 13. Askı ile sürükleme pratikleri
 14. Göğüsten kemer ile sürükleme ve çekme pratikleri
 15. Kazazede sırtta taşıma pratikler
 16. Kazazede kucakta taşıma pratikleri (tek kişi, yardımcı ile)
 17. Kazazede omuzda taşıma pratikler
 1. Kazazede sedye ile taşıma pratikleri
 2. Kazazede battaniye ile taşıma pratikleri
 3. Sedye çeşitleri
 4. Suni solunum ve kalp masajı devreleri
 5. Çene açma tekniği ve pratikleri
 6. Hiperventilasyon, dikkat edilmesi gereken noktalar
 7. Kulak yapısı, hasarları ve önlemleri
 8. Battaniyeye sarma
 9. Koma pozisyonu
 10. Atar damar bulma yöntemi
 11. Sargı çeşitleri ve sargılama pratikleri
 12. Parmak yaraları sargı şekilleri ve pratikleri
 13. El yaraları sargı şekilleri ve pratikleri
 14. Kol yaraları sargı şekilleri ve pratikleri
 15. Kafa yaralanmaları sargı şekilleri ve pratikleri
 16. Sivri cisim yaraları sargı şekilleri ve pratikleri
 17. Tampon yaparak sargı şekilleri ve pratikleri
Dershane Uygulamaları
 1. ILS nedir, standartları
 2. ILS ye üye ülkeler
 3. ILS bayrakları çeşitleri ve kullanım amaçları
 4. TSSF ve ILS cankurtaran ve cankurtaran eğitmen üniformaları
 5. TSSF ve ILS cankurtaran ve cankurtaran eğitmen sertifika sistemi
 6. Cankurtaran istasyonu ve bulundurulması gerekli ekipman ve malzemeleri listesi
 7. Cankurtaran istasyonu yönlendirme tabelaları
 8. Cankurtaran istasyonu görevlileri, standartları
 9. Acil durum planlaması
 10. Kaza raporu hazırlama
 1. Havuz uyarı ve tehlike işaretleri
 2. Havuz kullanımı bilgilendirme panoları
 3. Haberleşme cihazları
 4. Haberleşme şekilleri
 5. Telsiz kullanımı
 6. Acil haberleşme sistemleri (112)
 7. Gemici düğümleri ve kullanıldığı yerler
 8. Havuz cankurtaranı yardımcı malzemeleri, kullanım şekilleri
 9. Havuz cankurtaranı malzemeleri bakımı ve muhafazası
 10. A B C malzemeleri tanıtımı ve kullanım teknikleri
Deniz ve Havuz Uygulamaları
 1. Yüzme teknikleri (serbest, kurbağalama, yan, sırtüstü) pratikleri
 2. Yüzerken elleri ve ayakları etkili kullanma teknikleri ve pratikleri
 3. Havuza atlama teknikleri ve pratikleri
 4. El kullanmadan yüzme pratikleri
 5. Elbiseli yüzme pratikleri
 6. Su içinde giysi çıkartma pratikleri
 7. Zamana karşı yüzme pratikleri
 8. Su altından yüzme tekniği ve pratiği
 9. Su içinde boğuşma teknikleri ve pratikleri (önden, arkadan sarılmalar)
 10. Bloke etme ve taşıma, teknikleri ve pratikleri
 11. Su içinde kazazede taşıma teknik ve pratikleri
 1. Çeneden ve eli arkadan tutarak taşıma pratikleri
 2. Arkada sırttan tutarak taşıma pratikleri
 3. Omuzdan önden tutarak taşıma pratikleri
 4. İki kurtarıcı ile taşıma pratikleri
 5. Üç kurtarıcı ile taşıma pratikleri
 6. Havuzdan kazazede çıkarma pratikleri (yardımcısız, yardımcılı)
 7. Havuz kenarına yatırıp ters çevirme pratikleri
 8. Suni solunum ve kalp masajı pratikleri (manken üzerinde)
 9. Havuzda kurtarma malzemeleri kullanımı pratikleri ( ip ve top)
 10. Havuz dibinden kazazede çıkarma pratikleri (manken kullanarak)
 11. A B C malzemeleri kullanım pratikleri