Evrak Kütüphanesi
Cankurtaran El kitabı, Yönetmelik ve Talimatlar.
18.05.2021
TSSF CANKURTARAN KİTABI
Cankurtaran sertifikası hakkında herşey bu e kitapta.
07/05/2014 Tarihli Talimatname (Değişiklik 26/06/2018)
TSSF CANKURTARAN TALİMATNAMESİ
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Cankurtaran Talimatnamesi
28 Ocak 2006 Sayı : 26063
TSSF CANKURTARAN YÖNETMELİĞİ
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Cankurtaran Yönetmeliği.