SERTİFİKA EDİNEBİLECEĞİNİZ
Gümüş Serfitikası

Hayat kurtarmaya yardım etmek için temel eğitimi ile temel ilkyardım eğitimi görmüş ve yapılan sınav sonunda başarılı olan kişilerdir. 

Bunlar; Deniz, göl, doğal ve yapay iç suların kıyıları ile havuzda güvenliği sağlamaya, harici kalp masajı ve yapay solunum  uygulamaya, su üstü arama kurtarma ile ilk yardım uygulamalarını Federasyonun eğitim standartları ve programları çerçevesinde yapmaya yetkili ve sorumludur.

İlkyardım Uygulamaları
 1. Solunum ve dolaşım sistemleri
 2. Ağızdan suni solunum pratikleri (manken üzerinde)
 3. Burundan suni solunum pratikleri (manken üzerinde)
 4. Suni solunum aparatı ve kullanım metodu (ambu)
 5. Kalp masajı için göğüs kafesi üzerinden mevki bulma pratikleri
 6. Suni solunum ve kalp masajı pratikleri (manken üzerinde)
 7. Baygın kazazede yerden kaldırma usulleri ve pratikleri
 8. Baygın kazazede yan çevirme usulleri ve pratikleri
 9. Göğüs üzerinden tek kol tutarak taşıma ve pratikleri
 10. Kazazede sarma ve örtme usulleri ve pratikleri
 11. Kazazede taşıma usulleri ve pratikleri
 12. Askı ile sürükleme pratikleri
 13. Göğüsten kemer ile sürükleme ve çekme pratikleri
 14. Kazazede sırtta taşıma pratikler
 15. Kazazede kucakta taşıma pratikleri (tek kişi, yardımcı ile)
 16. Kazazede omuzda taşıma pratikleri
 17. Kazazede sedyeye yerleştirme pratikleri
 1. Kazazede sedye ile taşıma pratikleri
 2. Kazazede battaniye ile taşıma pratikleri
 3. Sedye çeşitleri
 4. Suni solunum ve kalp masajı devreleri
 5. Çene açma tekniği ve pratikleri
 6. Hiperventilasyon, dikkat edilmesi gereken noktalar
 7. Kulak yapısı, hasarları ve önlemleri
 8. Battaniyeye sarma
 9. Koma pozisyonu
 10. Atar damar bulma yöntemi
 11. Sargı çeşitleri ve sargılama pratikleri
 12. Parmak yaraları sargı şekilleri ve pratikleri
 13. El yaraları sargı şekilleri ve pratikleri
 14. Kol yaraları sargı şekilleri ve pratikleri
 15. Kafa yaralanmaları sargı şekilleri ve pratikleri
 16. Sivri cisim yaraları sargı şekilleri ve pratikleri
 17. Tampon yaparak sargı şekilleri ve pratikler
Dershane Uygulamaları
 1. ILS nedir, standartları
 2. ILS ye üye ülkeler
 3. Plaj bilgi ve uyarı panoları şekilleri, içerikleri ve işlevleri
 4. TSSF ILS cankurtaran ve cankurtaran eğitmen üniformaları
 5. TSSF ILS cankurtaran ve cankurtaran eğitmen sertifika sistemi
 6. Cankurtaran istasyonu bayrakları çeşitleri ve özellikleri
 7. Cankurtaran istasyonu bayrakları kullanım yerleri
 8. Cankurtaran istasyonu yönlendirme tabelaları
 9. Plaj bilgi ve uyarı panoları
 10. Cankurtaran istasyonu görevlileri, standartları
 11. Acil durum planlaması
 1. Kaza raporu hazırlama
 2. Haberleşme cihazları
 3. Haberleşme şekilleri
 4. Telsiz kullanımı
 5. Acil haberleşme sistemleri (112)
 6. Gemici düğümleri kullanıldığı yerler
 7. Deniz cankurtaranı yardımcı malzemeleri, kullanım teknikler
 8. Deniz cankurtaranı malzemeleri bakımı ve muhafazası
 9. A B C malzemeleri tanıtımı ve kullanım teknikleri
 10. Hiperventilasyon, dikkat edilmesi gereken noktalar
 11. Gemici düğümleri
Deniz ve Havuz Uygulamaları
 1. Denizde yüzme pratikleri
 2. A B C malzemeleri kullanım pratikleri
 3. Denizde uzun mesafe yüzme pratikleri (yardımcı malzeme taşıyarak)
 4. Denizde yardımcı kurtarma malzemeleri kullanım pratikleri
 5. Denizde malzeme kullanarak kurtarma pratikleri
 6. Denizde boğuşma teknikleri ve pratikleri
 7. Denizde boğuşarak bloke etme teknikleri ve pratikleri
 8. Denizde kazazede taşıma pratikleri
 9. Sahilden karaya kazazede çıkarma teknikleri ve pratikleri
 10. Sahilde kazazede taşıma teknikleri ve pratikleri
 11. Denizde serbest dalma teknikleri ve pratikleri
 12. Dipten kazazede çıkarma teknikleri ve pratikleri (manken kullanarak)
 13. Sahilde suni solunum ve kalp masajı pratikleri (manken kullanarak)
 14. Kurtarma ipi ve topu atma pratikleri
 15. Suni solunum ve kalp masajı pratikleri (manken üzerinde)
 16. Havuzda kurtarma malzemeleri kullanımı pratikleri
 17. Havuz dibinden kazazede çıkarma pratikleri (manken kullanarak)
 18. Yüzme teknikleri (serbest, kurbağalama, yan, sırtüstü) pratikleri
 1. Yüzerken elleri ve ayakları etkili kullanma teknikleri ve pratikleri
 2. Havuza atlama teknikleri ve pratikleri
 3. El kullanmadan yüzme pratikleri
 4. Elbiseli yüzme pratikleri
 5. Su içinde giysi çıkartma pratikleri
 6. Zamana karşı yüzme pratikleri
 7. Su altından yüzme tekniği ve pratiği
 8. Su içinde boğuşma teknikleri ve pratikleri (önden, arkadan sarılmalar)
 9. Bloke etme ve taşıma, teknikleri ve pratikleri
 10. Su içinde kazazede taşıma teknik ve pratikleri
 11. Çeneden ve eli arkadan tutarak taşıma pratikleri
 12. Arkada sırttan tutarak taşıma pratikleri
 13. Omuzdan önden tutarak taşıma pratikleri
 14. İki kurtarıcı ile taşıma pratikleri
 15. Üç kurtarıcı ile taşıma pratikleri
 16. Havuzdan kazazede çıkarma pratikleri (yardımcısız, yardımcılı)
 17. Havuz kenarına yatırıp ters çevirme pratikleri