Cankurtaran Kursları
SAS Cankurtaran

Bronz Cankurtaran Belgesi Eğitimine Katılım Şartları ve Detaylı Bilgi
* Bronz Cankurtaran Belgesi Eğitimi Cankurtaran Eğitimlerinin başlangıç seviyesidir.
* Denizde cankurtaranlık yapmak isteyen herkes öncesinde mutlaka bu eğitimi almak zorundadır.
* Bronz Cankurtaran Eğitimi en az 3 gün toplam 21 saat olacak şekilde yapılmaktadır.  
* Bu eğitime katılabilmek için;

* En az 18 yaşında olmak
* İyi derecede yüzme bilmek
* En az ilkokul/ilköğretim mezunu olmak
* Sağlıklı olup kurs başlangıcında verilecek olan sağlık bildirim formunu doldurmak
* Kurs başlangıcında yaptırılacak olan havuz becerilerinde başarılı olmak gerekmektedir.​​ Bronz Cankurtaran Eğitim İçerikleri

 Eğitimler dershane ve su çalışmaları olmak üzere ikiye ayrılır.

 Dershane Çalışmalarında;
* Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) ve International Life Saving Federation (ILS) ile ilgili bilgiler
* Cankurtaran İstasyon ve Malzemeleri
* Cankurtaran Bayrakları
* Anatomi, Kanamalar, Yara Sargıları
* İlkyardım
* Kazazedeyi Yatırma ve Taşıma Teknikleri

​​ Su Çalışmalarında;
* Yüzme Teknikleri
* Kazazede Taşıma, Sudan Çıkarma Teknikleri ve Pratikleri
* Boğuşma Teknikleri ve Pratikleri
* Ekipman Kullanımı konularında eğitimler verilmektedir.

Bronz Cankurtaran Belgesinin Geçerlilik Süresi
Bronz Cankurtaran Belgesinin geçerlilik süresi 2 yıldır. Belgelerinin geçerlilik süresi biten cankurtaranlar belge geçerlilik süresi bitim tarihinden itibaren 6 ay içerisinde uyum eğitimine katılarak belgelerini yenileyebilirler. Uyum eğitimine katılan cankurtaran, yetkili bir cankurtaran eğitim kurum ve kuruluşu tarafından yazılı ön sınava tabii tutulur. Sınav sonunda  belirlenen eksik bilgiler eğitim merkezi yetkilisi eğitmen tarafından verilir. Daha sonra ikinci bir sınav uygulanır ve sınavı başaran kursiyer uyum eğitimi almış sayılır. Uyum eğitiminin süresi eğitimi veren eğitmen tarafından belirlenir.

Belge geçerlilik süresi bitim tarihinden itibaren 6 ay içinde belgesini yeniletmeyen cankurtaranların sertifikalarını tekrar kullanabilmeleri için yeniden Bronz Cankurtaran Eğitimine katılmaları gerekmektedir.

Bronz Cankurtaran Bulundurulması İle İlgili Yasal Zorunluluklar​​

Havuzlarda Cankurtaran bulundurulması;
* Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu "Cankurtarma Talimatı",
* Sağlık Bakanlığı "Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Ve Şartları Hakkında Yönetmelik" 5. maddesi a fıkrası,

* Kültür ve Turizm Bakanlığı " Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesi ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik" 31. maddesi h fıkrasınca zorunlu kılınmıştır.." 31. maddesi h fıkrasınca zorunlu kılınmıştır..


SAS CANKURTARAN